INDREGULRERING AF DIT VENTILATIONSANLÆG I THISTED, HANSTHOLM, KLITMØLLER OG THY

Et ventilationsanlæg er vejen frem til et godt indeklima i mange år frem i tiden. Det kræver dog, at ventilationsanlægget af og til bliver indreguleret for, at det kan yde optimalt og sikre et konstant sundt indeklima.

En indregulering af et ventilationsanlæg betyder, at ventilationsanlægget tjekkes for, om det er indstillet korrekt efter monteringen. En korrekt indstilling sørger nemlig for, at den rette luftmængde bliver udskiftet i alle rum og lokaler. Det er vigtig at indsugning og udblæsning er korrekt indstillet i forhold til rumstørrelse og brug af rummet.

 

Hos Svend Knudsen Elektrikeren Thy laver vi altid en indreguleringsrapport, som udleveres til kunden.

 

MED INDREGULREING AF VENTILATIONSANLÆG SIKRER DU ET SUNDT INDEKLIMA OG BRUGER KUN DEN NØDVENDIGE ENERGI 

Vi kommer gerne ud og ser på dit nuværende anlæg og sammen laver vi en plan for indreguleringen. 

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål. Telefon 97961388 eller 97925066

Vi står altid klar til at rådgive vores kunder, så du får den mest optimle løsning på dit behov – kontakt os i dag

 

MONTERING AF VENTILATIONSANLÆG I PRIVAT NYBYGGERI

Vi har over 10 års erfaring i montering af ventilationsanlæg i nybyggeri samt i eksisterende beboelser. 

Vi står altid klar til at rådgive vores kunder, så du får den mest optimle løsning på dit behov – kontakt os i dag