Intelligent bygningsstyring

Intelligent bygningsteknologi er en investering i en mere bæredygtig bygning, der bruger færre ressourcer i driften, sparer energi og sænker CO2 udledningen. Systemer som BMS og CTS giver mulighed for at analysere en bygnings brugsmønster, antallet af brugere og deres adfærd, for på den baggrund at styre og optimere energiforbruget. Således opnås både klimamæssige- og økonomiske fordele.

Via et samlet betjeningssystem og sensorer der monitorerer alle installationer, energioptimeres bygningen, så kun den nødvendige energi bruges. Systemet regulerer lys, ventilation og varme efter den aktuelle aktivitet i rummet. På samme måde automatiseres eksempelvis persienner og ovenlysvinduer, hvilket er med til at sikrer et behageligt indeklima.

Dine fordele med BMS

 • Det moderne system er kompatibel med mange eksisterende systemer og nemt at tilpasse det individuelle behov.
 • Investering i BMS-systemet kan finansieres med energibesparelser over tid.
 • Du får data på, hvordan bygningen bliver brugt, hvilket er afgørende for energioptimering.
 • Mulighed for at tilpasse ventilation, lysniveau mv. til forskellige brugssituationer, hvilket sikrer bedre indeklima og øget komfort.
 • Med BMS er du på forkant med fremtidige dokumentations- og lovkrav for miljørigtigt nybyggeri, samt energioptimerende bygningsrenovation.

 

Systemer til bygningsstyring

 

BMS

BMS er en betegnelse for det samlede intelligente anlæg og fungerer som betjeningssystem for alle installationer i bygningen. Via inputs fra sensorer giver systemet mulighed for at overvåge og optimere en bygnings energiforbrug, temperatur m.v.

 

CTS

CTS er et centralt kontrolsystem, der integreres i det samlede BMS-anlæg. Via en computer styrer, regulerer og overvåger CTS-systemet en bygnings installationer. Bl.a. vand, varme, el og ventilationsanlæg.

Et CTS-anlæg er som regel tilsluttet en udendørs vejrstation, som måler temperatur, vindens retning og hastighed, luftfugtighed, nedbør, lysmængde og varmestråling, og baseret på disse informationer justerer CTS-anlægget automatisk bygningens klimaforhold.

Sådan reguleres energiforbruget

 

Med BMS findes der et utal af mulige automatiseringer, og en lang række muligheder for at sænke energiforbruget i praksis. Herunder et par eksempler.

 • Hvis alle medarbejdere er ude af bygningen eksempelvis klokken fire, kan man begynde at skrue ned for ventilationen en halv time før.
 • Med en korrekt regulering af varmesystemet kan man med fordel skrue ned for temperaturen, når bygningen står tom. Evt. om aftenen og i weekenderne.
 • BMS-systemet kan indstilles til at reducere luftmængden i ventilationssystemet ved at styre efter niveauet af CO2 i lokalet. Driften kan ligeledes lukkes helt ned, hvis lokalet står tomt om natten og i weekenderne.
 • Udsugningen ved maskiner kan indstilles, så de kun er i gang når maskinen er i drift.
 • Systemet kan integreres med Outlook, så der skrues op for varme, lys og ventilation, når mødelokalet er booket, og afhængig af antal mødedeltagere.
 • Varmeanlægget reguleres, så det reagerer på de aktuelle omgivelser. Således omdannes overskudsvarme fra eksempelvis laserskæremaskiner, industrianlæg og kompressorer til rumvarme. Ligeledes har fald og stigninger i udendørstemperaturen indflydelse på forbruget.

 

BMS kan anvendes både i private hjem og erhverv/Industri, til renoveringsprojekter og nye byggerier. Vi står altid klar til at rådgive vores kunder, så de får den mest optimale løsning.

Læs mere om BMS her

Kontakt os i dag