MILJØTILLÆG

Miljøtillæg skal dække de, efterhånden temmelig omfattende omkostninger, vi er pålagt ud fra et lovgivningsmæssigt krav og et samfundsansvarligt hensyn.

​Vi skal alle yde et bidrag for at værne om vores miljø, og dette vil vi hos Svend Knudsen Elektrikeren Thy ApS gerne tage del i. Derfor bruges hvert år mange ressourcer på at være så skånsom som mulig med de miljøbelastninger det medfører at drive håndværksvirksomhed.

​Omkostningerne er dog steget markant over de sidste 10 år, og vi synes ikke det er rimeligt at skjule sådanne ekstra omkostninger i priserne, derimod ønsker vi at synliggøre dem som en separat omkostning over for kunderne.

​Miljøomkostninger er et tillæg som dækker bortskaffelse af diverse materialer.
Dels materialer som kræver særlig håndtering eks. pvc- eller blyholdige kabler, lysrør, batterier, hvidevarer ol. og dels bortskaffelse og bortkørsel af alm. affald.
Miljøtillægget dækker også SKS, som er et sikkerheds- og kvalitetssikringssystem som pr. 01/01-01 har været lovpligtigt og siden 01/01-08 også har påkrævet 3. parts kontrol.
Montøren skal foretage en kontrol af den udførte installation med et særligt måleinstrument og derefter lave en kontrolrapport. Rapporten skal følge ordren og opbevares af virksomheden i 10 år. Dette system kræver dels vedligeholdelse og opdatering, dels udgifter ifm. indkøb af særlige måleinstrumenter samt tid til udførelse af kontrollen. Derudover skal vi efterleve miljølovgivningen samt miljøomkostninger mht. transport- og energiafgifter.

Miljøgebyret indeksreguleres hvert år pr. d. 1. marts.

 

GARANTI


Svend Knudsen Elektrikeren Thy er aut. el-installatør og garanterer, at alt el arbejde udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi er medlem af installatørernes organisation TEKNIQ – Derfor er du sikret garantiordning og mulighed for at klage til ankenævnet hvis du, mod forventning, skulle være utilfreds med det udførte arbejde.