INDREGULRERING AF DIT VENTILATIONSANLÆG I THISTED, HANSTHOLM, KLITMØLLER OG THY

Indregulering af ventilation betyder, at ventilationsanlægget tjekkes for, om det er indstillet korrekt efter monteringen. En korrekt indstilling sørger nemlig for, at den rette luftmængde bliver udskiftet i alle rum og lokaler. Det er vigtig at indsugning og udblæsning er korrekt indstillet i forhold til romstørrelse og brug af rummet.

Indregulering af ventilation sikrer også optimeret energiforbrug. Ventilationsanlæg forbruger mellem 10% og 40% af en bygnings elforbrug. Vi er eksperter i energirigtige ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima og at du ikke bruger mere energi ind absolut nødvendigt. Den grønneste energi er stadig den energi vi ikke bruger!

Vi anbefaler forebyggende service og vedligehold på alle typer af ventilationssystemer. Vi udfører serviceeftersyn efter VENT-ordningens retningslinjer.

Vores mål er at levere en høj kvalitet til aftalt pris og til aftalt tid.

 

Hos Svend Knudsen Elektrikeren Thy laver vi altid en indreguleringsrapport som udleveres til kunden.

 

MED INDREGULREING AF VENTILATIONSANLÆG SIKRER DU ET SUNDT INDEKLIMA OG BRUGER KUN DEN NØDVENDIGE ENERGI 

Vi kommer gerne ud og ser på dit nuværende anlæg og sammen laver vi en plan for indreguleringen. 

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål. Telefon 97961388 eller 97925066

Vi står altid klar til at rådgive vores kunder, så du får den mest optimle løsning på dit behov – kontakt os i dag

 

MONTERING AF VENTILATIONSANLÆG I PRIVAT NYBYGGERI SAMT EKSISTERENDE BOLIGER

Vi har over 10 års erfaring i montering af ventilationsanlæg i nybyggeri samt i eksisterende beboelser. 

Vi står altid klar til at rådgive vores kunder, så du får den mest optimle løsning på dit behov – kontakt os i dag